to bottom

Privacy beleid

Privacy beleid E.F.P. International B.V.

Dit privacy beleid van E.F.P. International B.V. legt uit waarom wij bepaalde gegevens verzamelen, welke gegevens dit zijn en wat wij doen met de (persoons)gegevens die wij verzamelen. U kan te allen tijde contact opnemen met ons voor vragen over ons privacy beleid.

Persoonsgegevens die wij verwerken

E.F.P. International B.V. verwerkt persoonsgegevens over u, doordat u gebruik maakt van onze website, onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

• Geslacht
• Naam
• E-mailadres
• Overige persoonsgegevens die je verstrekt door bijvoorbeeld correspondentie en telefonisch contact
• Adresgegevens
• Kenteken auto

Wij verwerken uw persoonsgegevens, louter voor de volgende doelen:

• Het verzenden van offertes, facturen en eventueel een nieuwsbrief
• Het analyseren van jouw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van de aangeboden informatie af te stemmen op jouw voorkeuren
• Indien je van onze dienstverlening gebruik maakt zullen wij jouw gegevens natuurlijk ook gebruiken voor deze dienstverlening.

Hoe lang we gegevens bewaren

E.F.P. International B.V. zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn is 30 dagen indien u geen gebruik maakt van onze dienstverlening. Voor zover u gebruik maakt van onze dienstverlening zullen wij de noodzakelijke gegevens bewaren voor de periode van onze dienstverlening en daarna voor zolang dat wettelijk vereist is.

Delen met anderen

E.F.P. International B.V. verkoopt (of overdracht op een andere manier) uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor minimaal eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens als wij die bij E.F.P. International B.V. nastreven.
E.F.P. International B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek

Traffic data (automatisch gegenereerde informatie) wordt gegenereerd wanneer u verbinding maakt met www.efpinternational.nl. E.F.P. International kan de volgende informatie verzamelen: de oorsprong van de verbinding, IP-adres, het type en de versie internet browser, de lengte van de verbinding, enz. Deze gegevens worden anoniem verwerkt en kunnen worden gebruikt voor statistische doeleinden om het verkeer naar en op onze website te analyseren. Wij kunnen u met deze informatie niet identificeren.
Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op uw computer om een volgend gebruik van www.efpinternational.nl voor u te vergemakkelijken. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Cookie-instellingen zijn in uw browser aan te passen. Als u cookies weigert kan het zijn dat u niet optimaal gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website. U kun zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
U hoeft ons niet te voorzien van persoonlijk identificeerbare informatie om onze website te gebruiken. Als E.F.P. International enige persoonlijke informatie ontvangt, verzamelt en/of verwerkt zal het worden gebruikt op eerlijke en rechtmatige wijze. E.F.P. International deelt geen persoonlijke informatie met derden.

E.F.P. International is niet verantwoordelijk voor content op de aan onze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen en accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) bestanden/websites van derden.

De website www.efpinternational.nl is zorgvuldig als het gaat om het geven van correcte en actuele informatie aan de bezoekers van de website. E.F.P. International kan echter niet garanderen dat de informatie op deze website foutloos, volledig en/of actueel is.
E.F.P. International is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar [email protected]. Wij zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn door ons of er zijn aanwijzingen van misbruik van deze gegevens, neem dan contact op via [email protected]. Als wij mogelijk misbruik signaleren zullen wij hier direct gepaste maatregelen op nemen. Mochten er ondanks alle beveiligingsmaatregelen toch gegevens ter beschikking van derden komen of verloren gaan, dan zullen wij daar in overeenstemming met de wettelijke vereisten melding van maken.